ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ:

-ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΟ
-ΠΡΟΝΗΠΙΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ

-Ολιγομελή τμήματα (από 12-14 παιδιά ανά τμήμα)
-Μόνιμο, έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
-Παιδίατρος
-Παιδοψυχολόγος - Συμβουλευτική γονέων
-Λογοθεραπεύτρια
-Υγιεινή διατροφή
-Ασφαλιστική κάλυψη
-Μεταφορά με κλιματιζόμενο σχολικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα από τη βιωματική μάθηση, το παιχνίδι,
​την αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

- Γλωσσική αγωγή
- Προφορικός λόγος
- Προγραφή - Προανάγνωση
- Προμαθηματικές έννοιες

- Εικαστικά
- Ψυχοκινητική αγωγή
- Μουσικοκινητική αγωγή

- Κουκλοθέατρο
- Θεατρικό παιχνίδι
- Συμβολικό παιχνίδι

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 - 16:00
Διεύθυνση: Πέντε Πηγαδιών 38, 26441 Πάτρα | e-mail: anastdouka01@gmail.com