ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΟ
- ΠΡΟΝΗΠΙΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ
- Ολιγομελή τμήματα (από 12-14 παιδιά ανά τμήμα)
- Μόνιμο, έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
- Παιδίατρος
- Παιδοψυχολόγος - Συμβουλευτική γονέων
- Λογοθεραπεύτρια
- Υγιεινή διατροφή
- Ασφαλιστική κάλυψη
- Μεταφορά με κλιματιζόμενο σχολικό
image-309624-paidikos.jpg
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα από τη βιωματική μάθηση, το παιχνίδι,
​την αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

- Γλωσσική αγωγή
- Προφορικός λόγος
- Προγραφή - Προανάγνωση
- Προμαθηματικές έννοιες
- Εικαστικά
- Ψυχοκινητική αγωγή
- Μουσικοκινητική αγωγή
- Κουκλοθέατρο
- Θεατρικό παιχνίδι
- Συμβολικό παιχνίδι

image-309460-calendar.png
ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 - 16:00
Διεύθυνση: Πέντε Πηγαδιών 38, 26441 Πάτρα | e-mail: anastdouka01@gmail.com